Kurumsal

  1. Şirket Profili

Yeni Prefabrik

Kalite Politikamız

Sanayi yapıları için çubuk elemanlar(kolon , kiriş, aşık), muhtelif betonerme ürünler, ön gerilmeli betonerme elemanlar (döşeme, köprü kirişleri) cephe elemanları üreten ”TSE K 118 Ön Dökümlü Betonarme Yapı Elemanları Kalite Yönetim Sistemi” kapsamında denetlenerek belgelendirilen YENİ PREFABRİKE A.Ş. olarak Kalite politikamız;


• Müşteri odaklılık ilkemiz ile tüm süreçlerde, müşterinin ihtiyaç ve beklentilerini karşılayan bir anlayış içinde güvenilir ve aranan firma olmak için müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmak,


• Değer yaratmayan işlemleri ortadan kaldırarak kaynakların etkin kullanımı ile zamanında teslimat yapmak,


• Yönetim standartlarının ışığında sürekli iyileştirmeyi amaçlayan bir kalite yönetim sistemi çerçevesinde, tüm çalışanları daha yetkin ve yeteneklerinin en üst düzeyde kullanabilen bireyler haline gelmesi için ekip çalışmasına önem vererek kalite düzeyini sürekli yükseltmek,


• Maliyetleri düşürüp karlılığı arttırmak için teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek uygulamak, en uygun, en doğru ve en ekonomik çözümleri üreterek daha sonra ortaya çıkabilecek uygunsuzlukların önüne geçmek,


• İş sağlığı, güvenliği ve çevre ile ilgili riskleri saha iyileştirmeleri ile kontrol altına almak, iş kazalarının ve meslek hastalıklarının yaşanmaması için gereken tüm önlemleri alarak ve çalışanlarımızı eğitimlerle bilinçlendirerek ruh ve beden sağlıklarının korunmasını sağlamak,


Beton prefabrik sektörünün ihtiyaç duyduğu ve duyacağı her alanda projelendirmeye, üretime ve montaja dair kaliteli, güvenilir, estetik çözümler üreterek başarılı bir marka değeri olmaktır.